Communicatiemanagement

Entre-Vous heeft recent opdrachten uitgevoerd ten behoeve van de omgevingscommunicatie voor een projectbureau op het gebied van de ruimtelijke ordening.

Projectmanagement

Entre-Vous heeft het projectmanagement uitgevoerd bij diverse bereikbaarheidsprojecten (telecom) in de zorg. Daarnaast heeft Entre-Vous de implementatie van verschillende cliënten- en zorgregistratiesystemen verzorgd. Op dit moment zijn met name projecten op het gebied van informatiebeveiliging, gegevensstromen en autorisatie actueel.

Verandermanagement

Entre-Vous heeft medewerkers van een frontoffice begeleid bij de introductie van een nieuwe werkwijze rondom de toegang tot de zorginstelling. Nieuwe werkwijzen al dan niet ondersteund door nieuwe systemen worden succesvol geïmplementeerd met voldoende aandacht voor communicatie, de rollen en behoeften van medewerkers en goed verwachtingsmanagement.

Interim management

Entre-Vous heeft recent een reorganisatie opdracht uitgevoerd bij een zorginstelling. In deze opdracht vormt verandermanagement een groot thema.