Aan de slag

Voordat we aan de slag gaan, maken we heldere afspraken over wat het resultaat van de opdracht moet zijn.  Zo weet u wat u van ons mag verwachten. 

Ook tijdens het traject dragen we zorg voor terugkoppeling over (deel)resultaten. Zo kunnen we indien nodig tijdig bijsturen om tot het afgesproken resultaat te komen. 

 

Entre-Vous werkt bij veranderingen volgens de Go4NextLevel methode. Deze methode leert uw medewerkers te veranderen op eigen kracht.

Tijdens projecten werkt Entre-Vous conform de Prince II methodiek voor projectmanagement.